Po zahájení výroby inteligentní kontraktní platformy Ethereum se průmysl stává aktivnějším místem pro experimentování.

Ethereum však není jediným inovátorem v této oblasti blokového prostoru.

Zpráva o "inteligentních smlouvách" společnosti CoinDesk Research se podrobněji zabývá tématem, který se pohybuje kolem humbuk, aby poskytl čtenářům komplexní přehled o tom, jak je technologie vyvíjena dnešními inovátory a prozkoumána podnikovými podniky.

Nabídka na 28 stranách zkoumá koncept z jejích raných formací před více než deseti lety a současně poskytuje náhled na to, jak by to mohlo dopadnout na trhy hlavního proudu.

Mezi hlavní výhody patří:

  • snadno přečíst úvod do chytrých smluv
  • Přehledy více než 15 chytrý kontrakt technologické začínající
  • Rozhovory s lídry, včetně Eris, ethereum, IBM, symbiont, UBS a další
  • Přehledy 10 oblastí dopadů pro inteligentní narušení smlouvy.

CoinDesk Research

CoinDesk Research jako vedoucí poskytovatel zpráv a analýz na ekosystému bitcoin a bloku, poskytuje přehled o problémech, které formují jednu z nejzajímavějších vznikajících technologií naší doby.

Obrázek přes CoinDesk